World FM Day

Van ons, voor u!

Als opdrachtgever of relatie van Humanagement bent u een waardevolle partner voor ons. Met u werken wij dagelijks samen en realiseren wij de beoogde doelstellingen. Dat waarderen wij enorm en daarvoor willen wij u bedanken.

 

Workshop cadeau

Daarom bieden wij u graag een facilitaire workshop naar keuze aan. Een cadeau van ons, voor u!

  • Circulair faciliteren

  • Facilitaire ethiek

  • Performance management

World FM Day, dit jaar op 15 mei, leek ons een uitgelezen moment om u onze waardering te laten blijken. Deze dag is een erkenning voor het vak van facilitair management en brengt dit jaar een ode aan de helden van de gebouwde omgeving. Aan diegenen die onze faciliteiten gezond, veilig en productief houden.

Meer informatie vindt u op de website van World FM Day.

Workshops naar keuze

U kiest zelf welke workshop wij voor u mogen verzorgen. Deze maken wij zo veel mogelijk op maat voor uw doelgroep en situatie. In overleg met u bepalen wij een datum. In principe geven wij de workshop bij u op locatie, maar alternatieven zijn natuurlijk bespreekbaar.

Facilitaire workshops

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de drie workshops die wij aanbieden. Daarin staan circulariteit, ethiek of performance management centraal. Op welk thema wilt u graag eens dieper ingaan?

Circulair Faciliteren

Sandra Bakker, Manager Facility Management HQ, Booking.com

 

“Wij hebben niet alleen veel geleerd over de circulaire economie, maar vooral ook over de bijzondere positie en verantwoordelijkheid van de facilitaire professional hierin”.

 

Circulair, circulaire economie, circulariteit, circulair inkopen… Het zijn veelgehoorde termen de afgelopen jaren. Maar waarom is het zo belangrijk om de transitie te maken van een lineaire naar een circulaire bedrijfsvoering?

Tijdens deze workshop zoomen wij verder in op verschillende onderdelen van het circulair faciliteren en wat dit kan betekenen voor u en uw organisatie.

 

Hier vindt u meer info over circulair faciliteren.  

 

Maybrit Admiraal schreef en publiceerde een artikel over dit onderwerp in het vakblad Facto Magazine.

Facilitaire Ethiek

Anita Swinkels, Fontys Hogescholen, Dienst Huisvesting & Facilitaire zaken.

 

“Onze medewerkers, van directeur tot facilitair medewerker, zien en horen heel veel over wat er speelt in de hele Fontys organisatie en haar gebouwen. Dat levert regelmatig facilitaire dilemma’s op. Door deze workshop hebben we een laagdrempelige methodiek aangereikt gekregen om dit soort dilemma’s te bespreken én een zorgvuldige afweging van te nemen actie(s) te maken.”

 

Ethiek? Dat is toch het domein van filosofen en andere denkers? ‘Business and ethics don’t mix?!’. Maar klopt dit beeld wel? Nee! De praktijk van alledag leert ons dat er op alle niveaus in organisaties facilitaire dilemma’s ontstaan. Lang niet altijd wordt de tijd genomen om hier rustig over na te denken en met collega’s over te praten. Humanagement heeft tien thema’s gedefinieerd waar de meeste dilemma’s onder te rangschikken zijn. Wij nemen u mee in onze aanpak om dilemma’s gestructureerd bespreekbaar te maken.

Tijdens deze workshop gaan we met het Facilitair Dilemma Rad daadwerkelijk aan de slag met (facilitaire) ethische dilemma’s binnen uw organisatie.

 

Hier vindt u meer info over facilitaire ethiek.

 

Gerard de Bruijn schreef en publiceerde een artikel in vakblad FMI.

 

Performance Management

Performance is meer en meer gebaseerd op samenwerken met ketenpartners (Collaborative Partnership). Welke nieuwe uitdagingen levert dit op en welke kansen biedt dit?

Uitbestedingsvraagstukken die voorheen relatief simpel waren, worden complexer door nieuwe contractvormen. Op de facilitaire agenda staat steeds vaker niet alleen de vraag ‘wel of niet uitbesteden', maar ook ‘op welke wijze gaan we uitbesteden'? Contracten en aanbestedingen maken steeds meer gebruik van resultaatdefiniëring in plaats van een inspanningsverplichting. Ook die focus verschuift snel. En is het contract voornamelijk transactioneel of moeten er meer relationele elementen worden toegevoegd? In de workshop delen wij actief kennis over deze thema’s en kijken naar uw praktijk.  

 

Hier vindt u meer info over performance management.  

Partner van The Pollinators

Wij geven niet alleen facilitaire workshops weg. Ook op andere manieren wil Humanagement een steentje bijdragen aan een betere wereld. Daarom heeft u onlangs een zakje biologische bloemzaadjes van ons gekregen. Daarmee steunen wij de actie van The Pollinators. U toch ook?

 

Blijf de hele lente zaaien!

Maandag 22 april was het weer Nationale Zaaidag. Om zoveel mogelijk mensen aan het zaaien te krijgen, deelden The Pollinators voorafgaand aan deze dag biologisch bloemzaad uit door heel Nederland. De actie werd ondersteund door een Nationale Zaaicoalitie van ruim 60 organisaties en meer dan 500 particulieren die zaden uitdeelden. Humanagement is een van die organisaties. De eindscore: zaden voor 320.000m² met miljoenen bijvriendelijke bloemen vonden hun weg naar mensen met tuinen en balkons. Bijen zijn cruciaal in onze biotoop, maar het gaat niet goed met de bijenstand in Nederland. Door te zorgen voor meer bijvriendelijke bloemen helpen we de bij en daarmee onszelf! Op 22 mei is de dag van de biodiversiteit, blijf daarom de hele lente zaaien!

 

Kijk voor meer informatie over de zaaiactie op de website van The Pollinators.

Humanagement

Meer informatie over Humanagement en over de circulaire economie vindt u op onze website www.humanagement.nl

Humanagement
Papsouwselaan 119-N1

2624 AK Delft
T 015 2150015